ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ട് അത്‍ലറ്റിക്‌സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നോക്കു | Humanoid doing athletes | viral video | This robot video for Boston dynamics is viral and trending in youtube with 6.5 million + views.

ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ട് അത്‍ലറ്റിക്‌സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നോക്കു

Humanoid doing athletes | viral video | This robot video for Boston dynamics is viral and trending in youtube with 6.5 million + views.

WhatsAppൽ ഇങ്ങനുള്ള വാർത്തകളും, സപ്പോർട്ടും കിട്ടാൻ മെസ്സേജ് അയക്കൂ @ +642102936490

Add comment

Your email address will not be published.

Latest videos